Projektstyring fra byggemodning til etablering


SORI er eksperter i at rådgive om anlægsprojekter. Vi samarbejder med professionelle partnere som bygherrer, entreprenører, arkitekter og andre rådgivere for at tilbyde tilpassede og optimerede løsninger.

I får tilknyttet en fast rådgiver, der er specialiseret i netop jeres problemstilling og dermed kender alle faldgruber. Dette betyder, at løsningerne er pålidelige, og at vores ingeniører altid har overskud til at tage højde for økonomi, gældende regler samt minimal gene og vedligehold.

Står I over for et større byggeprojekt og mangler specialiseret rådgivning? Læs mere her

Billede af en gravko

Vores arbejdsområder

Byggemodning

Vi har stor erfaring i at gøre grunde byggeklar, inklusive jordarbejde, terrænregulering og forsyningsnetværk. Vi står for kontakten med myndigheder og forsyning, og samarbejder med jer om de bedste økonomiske og bæredygtige løsninger til jeres behov.

 • Jordarbejder og terrænregulering
 • Vandforsyning
 • Fjernvarme
 • Elforsyning
 • Digital infrastruktur

Veje, stier og belægninger

Vi anvender avanceret teknologi til at modellere veje i 3D, hvilket sikrer præcise længde- og tværprofiler og effektive afvandingsløsninger.

 • Vejudvidelser og rundkørsler
 • Parkeringsanlæg og idrætsanlæg
 • Chikaner og andre hastighedsdæmpende foranstaltninger
 • Trafikreguleringer og optimale vejforløb

Kloakering

Vi projekterer kloak-systemer for private og offentlige bygherrer. Vores rådgivning inden for kloakering omfatter bl.a.:

 • Opstuvning, forsinkelsesbassiner og regnvandsmagasiner
 • Gravitations- og trykledninger
 • Pumpestationer og dræn
 • Grundvandssænkning og bygværker
 • Nedsivningsanlæg og LAR-løsninger

Lokal afledning af regnvand (LAR) og skybrudssikring

 • Planlægning af robuste LAR-løsninger med simulering i SCALGO
 • Forsinkelse af regnvand
 • Nedsivningsanlæg og permable belægninger

Øvrige opgaver

 • Projektering af ledninger i jord
 • Kloakrenovering
 • Fjernvarmekonvertering

Find oversigt over vores rådgivere her

Louise Sørensen
Partner, Afdelingsleder, Vej og anlæg
+45 3178 4013

Vi bruger SCALGO - optimerede regnvandsløsninger

SCALGO er et softwareværktøj, der hjælper os med at udarbejde præcise og veldokumenterede beregninger af regnvandshåndtering og strømningsveje.

Fordele ved at bruge SCALGO:

 • Korrekte løsninger:
 • Med SCALGO sikrer vi, at vi vælger de mest korrekte og effektive løsninger til regnvandshåndtering.
 • Risikoanalyse: SCALGO gør det muligt at udføre omfattende risikoanalyser, som hjælper med at minimere skader og omkostninger ved ekstreme vejrforhold.

Vi bruger OpenRoads - 3D modellering af veje

OpenRoads er et softwareværktøj, der giver os mulighed for at modellere veje i 3D med høj præcision, hvilket sikrer bedre planlægning og visualisering.

Fordele ved at bruge OpenRoads:

 • Effektiv projektstyring: ved hjælp af OpenRoads kan vi optimere designprocessen og forbedre samarbejdet mellem alle involverede parter.
 • Bæredygtige løsninger: 3D modellering hjælper os med at identificere og implementere bæredygtige løsninger, der reducerer miljøpåvirkningen.