Vej og anlæg

Ingeniører med fokus på infrastruktur og LAR

Vi koordinerer arbejdet i dialog med myndigheder og forsyningsselskaber

Byggemodning kan kompliceres når der er flere aktører der kræver særlige hensyn. Vi varetager jeres interesser og koordinerer arbejdet fra de indledende faser og frem til aflevering af projekt, med efterfølgende projektopfølgning, fagtilsyn og tilretning af projekt som udført.

Collage af billeder af regn gravko og kloakrør
Portræt af Louise fra SORI
Louise Sørensen
Afdelingsleder, Vej og anlæg
Skal vi tale videre om
jeres behov?

Kontakt os i dag med jeres konkrete problemstilling. Vi taler om jeres udfordringer, hvorefter vi sammen finder en helhedsløsning, der er tilpasset jeres ønsker.  Giv os et ring eller send en mail.

Overskud til at varetage jeres interesser

Vi tilbyder rådgivning indenfor en bred vifte af anlægsopgaver herunder byggemodning, LAR, renovering og konvertering til fjernvarme. Hermed er opstillet eksempler på arbejdsopgaver. Kontakt os hvis I har en konkret problemstilling.

Læs mere om vores ydelser

Byggemodning
Jordarbejder og terrænregulering
Veje og stier
Kloakering
Vandforsyning
Fjernvarme
Elforsyning
Digital infrastruktur
Lokal afledning af regnvand (LAR) og skybrudssikring
Planlægning af robuste LAR-løsninger med simulering i SCALGO
Forsinkelse af regnvand
Nedsivningsanlæg og permable belægninger
Andre opgaver
Projektering af ledninger i jord
Kloakrenovering
Fjernvarmekonvertering
Hjerne som lyspære
"Vidste du, at København har investeret markant i skybrudssikring med skybrudsveje og underjordiske regnvandsbassiner? Eksempelvis på Tåsinge Plads, der kan absorbere og tilbageholde store mængder regnvand"

Udvalgte referencer