Projektnavn
Nærheden - Søkvarteret
Projektadresse

Nærheden - Søkvarteret
2640 Hedehusene

Samlet areal
167.384 m²
Projektperiode
September 2021 – august 2027
Bygherre
FB Gruppen A/S, PKA A/S mf.
Vores ydelser
  • Energi
  • Indeklima
  • VVS
  • Ventilation
  • Ledninger i jord

Nærheden - Søkvarteret

Søkvarteret er bestående af både rækkehuse, etageboliger, punkthuse og P-huse. I forbindelse med opførslen af de 16 byggefelter, har vi projekteret både energi, indeklima, installationer og byggemodning for den nye bydel i Nærheden.

Ingeniørrådgivning til kæmpe nybyggeri

Søkvarteret er en ny bydel i Nærheden, bestående af forskellige boligtyper, tæt på naturen. Området er beliggende syd for Hedehusene Station og grænser op til skinnerne i den nordlige ende. Her blev etagebebyggelse opført mod jernbanen som en form for støjskærmende effekt for området.

Det samlede projekt rummer cirka 160.000 m² bebyggelse svarende til 1.637 nye boliger.

Byggefelterne blev opført som fire forskellige typer af bygninger. En blanding af rækkehuse, etageboliger, punkthuse og p-huse. Nærheden Søkvarter afgrænses mod sydvest af beskyttet skov og mose.

SORI’s ydelser

Ingeniørfirmaet SORI projekterer energi, indeklima, installationer og byggemodning for de i alt 16 byggefelter i forbindelse med opførelse af den nye bydel Nærheden Søkvarter.

I forbindelse med energi og indeklima foretager vi som rådgivende ingeniører energiramme- og indeklimasimuleringer for at sikre overholdelse af krav og standarder, og derved sikre sunde, optimale boliger.

Som rådgivende ingeniører var opgaven at projektere og dimensionere vvs- og ventilationsinstallationer for både etagebyggeri, punkthuse og rækkehuse.

Når vi agerer ingeniørrådgiver, står vi for planlægning, projektering, dimensionering og koordinering af ledningsanlæg i jord og byggemodning, samt på de enkelte byggefelter. Regnvandshåndtering og skybrudssikring er desuden en del af vores kompetencer som rådgivende ingeniører.