Projektnavn
Holbæk Have
Projektadresse

Holbæk Have
4300 Holbæk

Samlet areal
177.250 m²
Projektperiode
2020 - 2025
Bygherre
Holbæk Kommune
Vores ydelser
  • Energi
  • Indeklima
  • Ventilation
  • VVS i bygning (vand, varme og afløb)
  • Byggemodning
  • Ledninger i jord

Holbæk Have

Med tilblivelsen af den nye bydel, Holbæk Have, har vi bistået med specialiseret rådgivning og projektering indenfor energi, indeklima, installationer og byggemodning. Med korrekte indeklima-og energirammesimuleringer overholdes krav og standarder og sikrer sunde boliger.

Det nye kvarter er i gang med at blive opført mellem den eksisterende, historiske by og grønne områder i sydøst, hvor det gamle stadion, boldbaner og idrætsforeninger er beliggende i dag.


Placeringen er særlig unik - tæt på vand, station, centrum, fælleden og Østre Kirkegård. Fælles for bydelsprojektet er en grøn profil, og indtagende LAR-løsninger. Der er bl.a. håndteret regnvand i terræn således at vandet føres via render, grøfter og kanaler til bassiner i det centrale grønne område.

Ingeniørrådgivning til energi, indeklima, installationer og byggemodning

Ingeniørfirmaet SORI projekterer energi, indeklima, installationer og byggemodning for projektet i Holbæk i forbindelse med opførelse af den nye bydel Holbæk Have. I forbindelse med energi og indeklima foretager vi energiramme- og indeklimasimuleringer for at sikre overholdelse af krav og standarder, og derved sikre sunde, optimale boliger. Vi projekterer og dimensionerer vvs- og ventilationsinstallationer for både etagebyggeri, punkthuse samt rækkehuse.

Vi står for planlægning, projektering, dimensionering og koordinering af ledningsanlæg i jord og byggemodning, samt på de enkelte byggefelter. Regnvandshåndtering og skybrudssikring er desuden en del af vores speciale.