Projektnavn
Plantagerækkerne
Projektadresse

IrmaByen,
2610 Rødovre

Samlet areal
2.900 m²
Projektperiode
2019 - 2020
Bygherre
ELF Development A/S
Vores ydelser
  • Ventilation
  • Energi
  • Indeklima
  • VVS i bygning (vand, varme, afløb og gas)
  • Ledninger i jord

Plantagerækkerne

Plantagerækkerne i IrmaByen, består af en serie af rækkehuse i to og tre plan. Vi har i forbindelse med opførslen af byggefeltet været underrådgiver for ABC Rådgivende Ingeniører og projekteret ventilation, indeklima, VVS, afløb, el og ledninger i jord.

Plantagerækkerne fik ingeniørrådgivning fra SORI

Tæt på Vestvoldens grønne områder og storbyen København er IrmaByen beliggende. Byggefelt 19 i IrmaByen danner ramme for Plantagerækkerne, en serie af rækkehuse tegnet af arkitektfirmaet Arkitema Architects.

Plantagerækkerne består af fire forskellige typer af boliger fordelt på i alt 20 rækkehuse bygget i to og tre plan. Rækkehusene er ligeligt fordelt på fire rækker, og størstedelen er udstyret med tagterrasser. Deruover er der anlagt fine grønne områder mellem rækkerne til leg og ophold.

IrmaByen forbindes med Espelunden ved en lille grusbelagt sti, som bevæger sig mellem Plantagerækkerne og skaber sammenhæng og tilgængelighed for cyklister såvel som gående.

SORI’s ydelser

For ABC Rådgivende Ingeniører har Ingeniørfirmaet SORI været underrådgiver på projektet Plantagerækkerne i forbindelse med installationer. Her har vi for flerplans-rækkehusene projekteret ventilation, indeklima og VVS for bygningerne samt afløb, el og ledninger i jord.