Anlæg

Rådgivning og projektering af byggemodning, infrastruktur, LAR og skybrudssikring. Vi arbejder primært med bygherrer, arkitekter, forsyningsselskaber og andre ingeniørfirmaer.

Energi

Rådgivning og udarbejdelse af energirammer, varmetabsrammer samt beregning af linjetab og kuldebroer i konstruktioner.

Indeklima

Termisk og atmosfærisk indeklima med simulering i programmet BSim. Dagslysberegninger baseret på Revit-model som dokumentation for overholdelse af BR- og DGNB-krav.

VVS og ventilation

Rådgivning og projektering af afløb, vand, varme og ventilation i forbindelse med nybyggeri og renovering. Vi arbejder primært med kontorer, erhverv, boliger og institutioner.

Specialiseret
Vil du vide mere?
Få en uforpligtende samtale med vores dygtige rådgivere. Vi har kontor i Jylland og på Sjælland.
Jeres krav og forventninger er vigtige for os. Derfor får I tilknyttet en fast rådgiver, der kan varetage jeres interesser.
Energirammer
Vej og Anlæg
Ventilation
VVS
Specialiseret rådgivning