Energiramme til nybyggeri eller ændret anvendelse


For at begrænse bygningers energiforbrug, bør der være særligt fokus på energi i de indledende projekteringsfaser. I bygningsreglementet er der forskellige bestemmelser for beregning af bygningers energiforbrug, afhængigt af anvendelse og om det er renovering eller nybyggeri. Beregningerne vedlægges som dokumentation til myndighedsprojekt, eller i forhold til certificering af en ejendom. Det kræver stor erfaring at gennemskue fordele og ulemper ved forskellige løsninger, eller at kende konsekvensen af at ændre fra en bygningsdel til en anden. Lad os tage os af det tekniske, og undgå udfordringer med mangelfuld dokumentation senere i projektet

Skal I bruge dokumentation på energi og indeklima, til et kommende byggeri?
Læs mere her

Vores ydelser

 • Indledende undersøgelser og vurdering af installationer
 • Projektering med alle nødvendige beregninger
 • Projektledelse med udbud, licitation og koordinering
 • Bygherrerådgivning fra start til slut
 • Løbende tilsyn og commissioning

Vores arbejdsområder

 • Energiramme til nybyggeri eller ændret anvendelse
 • Energikrav ved tilbygninger
 • Energikrav ved ombygninger og udskiftning af bygningsdele
 • Beregning af kuldebroer og linjetab
 • Beregning af u-værdi for store terrændæk
 • Varmetabsberegning
 • Kondensrisikoanalyse

Find oversigt over vores rådgivere her

Mikkel Solhøj
Direktør, Partner, VVS ingeniør
+45 3178 4011

Linjetabsberegninger i HEAT2 og HEAT3

Vi er eksperter i at udføre beregninger i HEAT2 og HEAT3, to effektive værktøjer til at dokumentere linjetab og kuldebroer i forhold til energirammen. Linjetabets størrelse kan have stor betydning for energiforbruget. En kuldebro kan give anledning til linjetab.

Kuldebroer opstår, når dele af konstruktionen mister deres isolerende egenskaber, såsom et tyndere lag isolering omkring vinduer eller ved gennembrud i isoleringen. Dette kan potentielt føre til kondensdannelse på indvendige overflader, hvilket kan skabe grobund for skimmelsvamp. Det er afgørende at undgå kuldebroer for at minimere risikoen for fugtskader og forringelse af luftkvaliteten. Typiske årsager til kuldebroer inkluderer dårlig forbindelse mellem materialer med forskellig varmeledningsevne eller utilstrækkelig isolering.