Simuleringer af termisk og atmosfærisk indeklima i Bsim


For at sikre, at bygningens indeklima bidrager positivt til menneskers trivsel, effektivitet og indlæring, er simuleringer afgørende. De hjælper os med at vurdere, hvilke tiltag der er nødvendige for at opretholde en tilfredsstillende luftkvalitet og temperatur. Vi laver simuleringer i Bsim, et avanceret simuleringsværktøj, der kan lave timebaserede beregninger.

Simuleringerne bygger på en model af bygningen og antagelser om dens forventede brug, såsom aktiviteter og brugsmønstre. Et simuleringsværktøj er kun så præcist som det input, det får. Derfor er en tæt dialog med jer om bygningens anvendelse, kombineret med vores ekspertise, vigtig for at sikre det bedst mulige indeklima.

Vil I have det bedste indeklima i jeres ejendom uden brug af mange ressourcer? Læs mere

Vores ydelser

  • Indledende undersøgelser og projektoptimering
  • Projektering med simuleringer og beregninger
  • Projektledelse med udbud, licitation og koordinering
  • Bygherrerådgivning fra start til slut
  • Løbende tilsyn og commissioning

I får tilknyttet en fast rådgiver, der er specialiseret i netop jeres problemstilling og dermed kender alle faldgruber. Dette betyder, at løsningerne er pålidelige, og at vores ingeniører altid har overskud til at tage højde for økonomi, gældende regler samt minimal gene og vedligehold.

Vores arbejdsområder

  • Termisk og atmosfærisk indeklima
  • Strålingsasymmetri
  • Træk og kuldefald
  • Dagslys og direkte sollys

Find oversigt over vores rådgivere her

Frederik Stani Albrechtsen
Civilingeniør
+45 3178 4005