Vand, varme, afløb eller ventilation?

SORI er eksperter i at rådgive om VVS-projekter. Vi kan hjælpe med renovering og nybyggeri, uanset om I er en boligforening, offentlig eller privat institution. Vi har mange referencer på VVS-området, der tæller store som små projekter.

I får tilknyttet en fast rådgiver, der er specialiseret i netop jeres problemstilling og dermed kender alle faldgruber. Dette betyder, at løsningerne er pålidelige, og at vores ingeniører altid har overskud til at tage højde for økonomi, gældende regler samt minimal gene og vedligehold.

Er I en boligforening med behov for ejendomsrenovering? Læs mere

Vores ydelser

 • Indledende undersøgelser og vurdering af installationer
 • Projektering med alle nødvendige beregninger
 • Projektledelse med udbud, licitation og koordinering
 • Bygherrerådgivning fra start til slut
 • Løbende tilsyn og commissioning

Vores arbejdsområder

 • Gennemgang af brugsvandsrør og brugsvandsanlæg
 • Udskiftning eller renovering af faldstammer
 • Relining af faldstammer
 • Udskiftning eller renovering af utætte rørsystemer
 • Etablering eller driftsoptimering af ventilationsanlæg
 • Indregulering eller udskiftning af varmeanlæg

Find oversigt over vores rådgivere her

Billede af en VVScentral

Manglende tryk på varmt vand?

Et stigende antal ejendomme oplever varierende tryk på det varme vand, hvilket skaber frustrationer i hverdagen. Hvis I har udfordringer med lavt vandtryk, kan det skyldes forskellige problemer. Ofte er årsagen tilkalkede vandrør, men det kan også være rustne eller defekte rør samt fejl eller vedligeholdelse hos vandværket.

Vandrør har en levetid på omkring 30-50 år, afhængigt af kvalitet og eksponering for korrosion. Vi anbefaler at være forudseende, når det gælder vandinstallationer, også selvom I ikke oplever problemer med trykket. Hvis jeres installationer er gamle, er det en god idé at bestille et gennemsyn.

Hvorfor ventetid på koldt og varmt vand?

Når ventetiden på koldt og varmt vand overstiger ens tålmodighed, behøver der ikke at være en defekt med installationerne. Ventetiden på det varme vand kan skyldes manglende indregulering eller manglende isolering omkring brugsvandsrørene. Det kan også skyldes lang afstand fra varmtvandsbeholderen eller en varmeveksler til eksempelvis vandhanen.

I større ejendomme har man typisk sørget for at lade det varme vand cirkulere rundt i bygningens rør via et tredje vandrør. Hvis I oplever flere minutters ventetid på brugsvandet, er det et tegn på defekte installationer, og et gennemsyn er nødvendigt. Der kan være behov for nye brugsvandsrør eller udskiftning af varmtvandsbeholderen.

Hvad er indregulering af vand og varme?

Indregulering sikrer, at både vand- og energispild minimeres. Dette opnås ved finjustering af ventiler, pumper, termostater og andre komponenter baseret på målinger af flow, tryk og temperatur. Kort sagt er indregulering afgørende for at fordele ressourcerne effektivt.

Fordele ved korrekt indregulering:

 • Undgå ventetid på koldt og varmt vand
 • Forbedret driftsøkonomi
 • Formindsket slitage på ventiler og pumper
 • Mindre vedligeholdelse og færre servicebesøg

Vi kan gennemgå ejendommen for jer, lokalisere eventuelle mangler og defekter samt sikre sund og vedvarende vandkvalitet for bygningens brugere. SORI kan hjælpe jer med renovering, uanset om I er en boligforening eller institution. Vi rådgiver, projekterer og sørger for de rette fagfolk til opgaven.

Christian Jensen
VVS-installatør og partner
+45 3178 4014