Projektnavn
Baltorpplænen
Projektadresse

Baltorpplænen,
2750 Ballerup

Samlet areal
65.594 m²
Projektperiode
Oktober 2021 - forventes afsluttet 2023
Bygherre
FB Baltorp A/S
Vores ydelser
  • Energi
  • Indeklima
  • Ventilation
  • VVS i bygning (vand, varme og afløb)
  • Byggemodning
  • Ledninger i jord

Baltorpplænen

Den nye bydel i Ballerup Kommune har fået rådgivning til både energi, indeklima, VVS, ventilation og byggemodning. Vi har også udarbejdet dagslysberegninger og indeklima-og energirammesimuleringer for at sikre optimale boliger.

Fra byggemodning til etablering af sunde boliger

Projektet tog udgangspunkt i Ballerup Kommunes ”Planstrategi 2018”, der er sat i søen for at skabe en bedre integration mellem bolig-, center-, uddannelses- og erhvervsområder og på den måde skabe mere liv og tryghed. Ønsket var at udvikle flere og grønnere byrum, øge bymidtens rekreative kvaliteter og indtænke biodiversitet og mere vild og varieret natur på udvalgte steder.

SORI’s ydelser

Ingeniørfirmaet SORI har for dette projekt været med til at projekterer energi, indeklima, VVS, ventilation og byggemodning. Der er desuden udarbejdet dagslysberegninger i forbindelse med myndighedsprojekt og byggeandragende.

I forbindelse med energi og indeklima foretager vi energiramme- og indeklima-simuleringer for at sikre overholdelse af krav og standarder, og derved sikre sunde, optimale boliger.

Vi projekterer og dimensionerer vvs- og ventilationsinstallationer for både etagebyggeri, punkthuse samt rækkehuse.

Vi står for planlægning, projektering, dimensionering og koordinering af ledningsanlæg i jord og byggemodning, samt på de enkelte byggefelter. Regnvandshåndtering og skybrudssikring er desuden en del af vores speciale.