Projektnavn
AB Valkyrien
Projektadresse

Sigynsgade 4
2200 København N

Samlet areal
2.253 m²
Projektperiode
Bygherre
AB Valkyrien
Vores ydelser
  • Vedligeholdelsesplan med budget

AB Valkyrien

Den gamle andelsforening fra 1925 kontaktede SORI for at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan for ejendommens installationer. I vedligeholdelsesplanen har vi noteret eksisterende installationer, som brugsvand, varme, ventilation, el og spildevand, og belyst fremtidige projekter, der bør udføres indenfor 10 år.

Vedligeholdelsesplan for boligforening

AB Valkyrien er en gammel andelsforening fra 1925 på Nørrebro. I forbindelse med en opfølgning af vedligeholdelse af ejendommens installationer kontaktede AB Valkyrien Ingeniørfirmaet SORI for at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan, der skulle beskrive eksisterende forhold og klarlægge tilstanden af de væsentligste tekniske installationer og bygningsdele i boligejendommen. Vedligeholdelsesplanen skal give en overordnet beskrivelse af andelsforeningens nuværende stand og belyse fremtidige projekter, der bør udføres indenfor en periode på 10 år.

Formålet med vedligeholdelsesplanen, var at hjælpe bestyrelsen med at planlægge og prioritere fremtidige vedligeholdelsesbehov. Vedligeholdelsesplanen vedrører udelukkende tekniske installationer, herunder:

  • Spildevandsinstallationer i bygningen
  • Brugsvand
  • Varme
  • Ventilation
  • EL / Svagstrøm

Til vedligeholdelsesplanen blev der udarbejdet et 10-årigt vedligeholdelsesbudget. På den måde kunne boligforeningen bevare overblikket over ejendommens tilstand, kommende vedligeholdelsesarbejde og udgifter. Planen opdeler og prioriterer vedligeholdelsesarbejder i den rækkefølge, der vurderes hensigtsmæssigt i bygningsmæssig-og økonomisk forstand.

Hvad er en vedligeholdelsesplan?

En vedligeholdelsesplan for en boligejendom er en plan for regelmæssig vedligeholdelse af bygninger. Formålet med en vedligeholdelsesplan er at sikre, at boligejendommen forbliver i god stand og at dens værdi bevares eller forøges.

En vedligeholdelsesplan kan omfatte opgaver som at udføre regelmæssige eftersyn af bygningen og bygningens installationer, foretage reparationer og opgraderinger, sikre boligejendommen mod skader fra vejr og andre faktorer og planlægge for fremtidig vedligeholdelse. Ved at følge en vedligeholdelsesplan kan man sikre, at boligejendommen forbliver sikker og behagelig at bo i og at den bevarer eller forøger sin værdi over tid.

En vedligeholdelsesplan kan også være nyttig for ejere af boligejendomme, der ønsker at leje deres ejendom ud. Ved at sikre, at boligejendommen er i god stand, kan man tiltrække kvalitetslejere og opretholde en god indtjening fra udlejningen.

Alt i alt kan en vedligeholdelsesplan være en nyttig investering for at sikre en velfungerende og værdifuld boligejendom.