Projektnavn
Brohuset
Projektadresse

Kronborgvej 1A
3000 Helsingør

Samlet areal
162 m²
Projektperiode
September 2021 – December 2021
Bygherre
Slots- og Kulturstyrelsen
Vores ydelser
  • Projektering
  • Projektledelse
  • Tilsyn

Brohuset

Den fredede bygning, Brohuset, fra 1753 havde et ønsket om at etablere en mere fornuftig energi-og klimavenlig opvarmningskilde. Vores løsning tog højde for den fredede bygning og installationerne blev udskiftet til mere klimavenlige løsninger. Der var tilmed ulovlige elinstallationer, der blev udbedret.

Brohus får længere levetid med nye installationer

Tæt på Kronborg Slot er Brohuset beliggende, et hus i to etager med tilhørende krybekælder fra 1753. Brohuset er tidligere anvendt som vagthus og er i dag en fredet bygning. Bygningen er i dag indrettet med café og kiosk i stueetagen og kontorer på 1. salen.

Brohuset ligger tæt på en mindre sø, hvor man tidligere har hentet varme fra til en varmepumpe. Ved rensning af søen blev slangerne beskadiget, og derfor er varmekilden i dag oliefyldte el-radiatorer.

Slots- og Kulturstyrelsen havde et ønske om at finde en ny, fornuftig energi- og klimavenlig opvarmningskilde med behørig hensyntagen til den fredet bygning. I den forbindelsen blev vandinstallationen skiftet fra vandstik til tapsteder, og de eksisterende el-radiatorer blev udskiftet til en luft til vand varmepumpe inklusiv ny rørføring samt radiatorer. Dertil var der nogle ulovlige elinstallationer, som blev udbedret og lovliggjort i forbindelse med renoveringen af Brohuset.

SORI's ydelser

For Slots- og Kulturstyrelsen har Ingeniørfirmaet SORI været rådgiver i forbindelse med projektet, hvor der skulle etableres komplet ny vandinstallation samt varmeinstallation.

Som rådgivende ingeniører begyndte projektet med indledende løsningsforslag inklusiv budget og komplet projektering med efterfølgende tilsyn og projektledelse.