Projektnavn
SLKS Fredensborg Slot
Projektadresse

Slottet 1B,
3480 Fredensborg

Samlet areal
Slottet og tilhørende ejendomme
Projektperiode
2020 – 2022
Bygherre
Slots- og Kulturstyrelsen
Vores ydelser
  • Registrering
  • Projektering
  • Projektledelse og tilsyn

SLKS Fredensborg Slot

Som underrådgiver for Slots-og Kulturstyrelsen har vi foretaget indledende undersøgelser og projekteret el-, varme og brugsinstallationer på Fredensborg Slot samt slottets tilhørende bygninger. Alle løsninger har taget højde for samspillet mellem slottes arkitektur, æstetik og funktionalitet.

Gennemgribende udskiftning af installationer med hensyntagen til slottets arkitektur

Der var fundet fejl og mangler i forbindelse med elinstallationerne. Her fik vi udarbejdet en komplet registrering af hele slottets forsyningsnet, herunder hoved-, under- og etagetavler. Under registreringen blev en gammel stofledning installation fundet, som blev udskiftet. Derudover blev der foretaget en analyse af elinstallationernes tilstand, samt fejl og mangler. På baggrund af registrering og analyse blev udarbejdet et forslag til ændringer, udbedringer og fornyelse af slottets elinstallationer.

Varme- og brugsvandsinstallationerne er også gennemgået. Her er for brugsvandsinstallationen udskiftet trykforøgeranlægget med tilhørende automatik, da reservedele ikke længere kunne tilkøbes. For varmeinstallationen er der blevet dimensioneret et nyt trykholdeanlæg som blev udskiftet til et tidssvarende.

SORI’s ydelser

For Slots- og Kulturstyrelsen har vi været rådgiver i forbindelse med projektet hvor der skulle laves indledende undersøgelser, samt et projekt for el-, varme og brugsvandsinstallationer på slottet og de tilhørende bygninger.