Projektnavn
Grønttorvet Spisehus
Projektadresse

Grønttorvet
2500 Valby


Samlet areal
700 m²
Projektperiode
2016 - forventet ultimo 2021
Bygherre
FB Gruppen A/S
Vores ydelser
  • Ventilation
  • Indeklima
  • VVS i bygning (vand, varme og afløb)

Grønttorvet Spisehus

Spisehuset er et fælleshus for beboerne og skal være et samlingspunkt med forskellige funktioner, fra kaffe til fælles aftensmad. Vores ydelser indenfor energirammeberegninger, projektering af VVS og ventilation har alle taget højde for bygningen- og brugernes behov for forskellige funktioner og aktiviteter.

Et fælles samlingspunkt

I Valby, København findes det gamle Grønttorvet. Dette område danner rammen for bl.a. Grønttorvsparken, hvori Grønttorvet Spisehus i dag ligger. Et nyt fælleshus for beboerne i området, der skal give mulighed for et fælles samlingspunkt.

Grønttorvet Spisehus er tænkt som et inviterende hus, der fremstår transparent - og herved eksponerer husets forskelligartede aktiviteter.

Spisehuset skal danne rammen for forskellige funktioner, som dagen forløber. Eksempelvis fra at skænke dagens første kop kaffe til aftensmad om aftenen, hvor Spisehuset vil blive til et folkekøkken. Der blev for projektet lagt stor vægt på genanvendelse af materialer. I videst muligt omfang ønskede man fra bygherres side, at Spisehuset blev opført i upcyclede genbrugsmaterialer. Dette krav blev i den grad realiseret.

SORI’s ydelser

Ingeniørfirmaet SORI har for dette projekt været med til at beregne energirammen samt projektere VVS og ventilation for Grønttorvet Spisehus. Udover dette er der også installeret et industrikøkken i det store folkekøkken samt etableret naturlig ventilation i Spisehuset.