Projektnavn
Gråsten Slot
Projektadresse

Slotsbakken
6300 Gråsten

Samlet areal
Slottet og tilhørende ejendomme
Projektperiode
December 2019 - Juli 2020
Bygherre
Slots- og kulturstyrelsen
Vores ydelser
  • Projektering
  • Projektledelse og tilsyn

Gråsten Slot

Efter prøver i 2019 viste forekomster af Legionella på Gråsten Slots varmtvandsinstallationer. Derfor fik vi lokaliseret de brugsvandsinstallationer med risiko for bakterievækst og udarbejdede et projekt for hygiejnesikring af vandinstallationer med løsningsforslag til ændringer, som udskiftning af installationer.

SORI sikrede sundt drikkevand på Gråsten Slot

For Slots- og Kulturstyrelsen er der blevet udført registrering og projektering i forbindelse med brugsvandsinstallationerne og el på Gråsten Slot.

Forekomst af Legionella viste sig i 2019 efter prøver på varmtvandsinstallationerne. Grundet dette udfald var der et ønske fra Slots- og Kulturstyrelsen om at få lokaliseret forhold i brugsvandsinstallationerne, der gav risiko for bakterievækst, og komme med forslag til ændringer i driften og eventuelle udskiftninger af denne.

Udover arbejdet med brugsvandsinstallationen, er også udarbejdet en plan for lynafledning for Gråsten Slot.

SORI’s ydelser

For Slots- og Kulturstyrelsen har vi været rådgiver i forbindelse med projektet, hvor der skulle udføres indledende undersøgelser, samt udarbejdes et projekt for hygiejnesikring af vandinstallationerne på slottet og de tilhørende bygninger.

Der er her foretaget en registrering af alle brugsvandsinstallationer til slottet og de tilhørende ejendomme, hvor vi i den forbindelse også udarbejdede en række forslag til ændringer, herunder udskiftninger. Dertil er udarbejdet lynafledning for slottet.