Projektnavn
Jakobskirken
Projektadresse

Astersvej 11
4000 Roskilde

Samlet areal
1.587 m²
Projektperiode
Maj 2018 - September 2019
Bygherre
Sønder Sogns Menighedsråd
Vores ydelser
  • Projektering
  • Projektledelse
  • Tilsyn

Jakobskirken

Træk, kulde om vinteren og overophedning om sommeren. Kirken havde store problemer med indeklimaet, der påvirkede opholdet i kirke-og menighedssalen. Med komplet projektering fik kirken ændret ventilationsopvarmning til strålevarme og udskiftet varmeanlægget for bedre varmefordeling og lavere varmeforbrug.

Kulde og hedebølger i Jakobskirken er fortid - takket være SORI

Jakobskirken er opført i 1974 og består af en kirkesal, menighedscenter og diverse kontorer, depoter mv. fordelt på tre etager, henholdsvis kælder, stue og 1. sal. I år 1984 er der blevet udvidet ad flere omgange med en større tilbygning.

Inden ombygningen var der problemer med trækgener og manglende varme i flere lokaler. I kirkesalen og menighedssalen, hvor der er stor loftshøjde, var der meget varmt om sommeren og tilsvarende koldt om vinteren.

Efter en vurdering af kirkens installationer, vurderede vi at der skulle udføres en dimensionering og udskiftning af varmeanlægget i den oprindelige bygning fra 1974, baseret på nye varmetabsberegninger for korrekt dimensionering af varmegivere.

I selve kirkesalen og menighedscentret ændredes opvarmningen fra ventilationsopvarmning til strålevarme for at sikre en bedre varmefordeling og lavere varmeforbrug. Ventilationsaggregatet udskiftedes til et nyt og tidssvarende anlæg.

SORI’s ydelser

Ingeniørfirmaet SORI har været rådgiver for Jakobskirken i Roskilde i forbindelse med projektet vedrørende ventilation og varmeinstallation.

Rådgivningen omfattede indledende løsningsforslag med budget samt komplet projektering og udbud, efterfulgt af byggeledelse med fagtilsyn og aflevering.