Projektnavn
Birkebo Børnehave
Projektadresse

Parkvej 5
2680 Solrød Strand

Samlet areal
260 m²
Projektperiode
Februar 2020 - Maj 2020
Bygherre
Solrød Kommune
Vores ydelser
  • Projektering
  • Projektledelse
  • Tilsyn

Birkebo Børnehave

Med en integreret institution, der huser 75 børn, er der behov for optimal ventilation. Vores ydelser dækker over et indledende projektforslag, budget og projekteringer af nyt mekanisk ventilationsanlæg med efterfølgende tilsyn.

Bedre ventilation i børnehave

I Solrød Kommune ligger Birkebo Børnehave, en integreret institution med vuggestue og børnehave, og med plads til 75 børn.

Der har fra kommunens side været et ønske om bedre ventilation i bygningen og i den forbindelse et nyt ventilationsanlæg. Anlægget skulle dække luftskiftet for både institution og personalerum og der blev etableret et nyt mekanisk ventilationsanlæg med balanceret luftskifte. Anlæggets luftmængder reguleres efter temperatur- og CO2-niveau for hvert enkelt opholdsrum.

Ventilationen er udført som opblandingsventilation med loftarmaturer for indblæsning i opholdsrum. Udsugningen er placeret centralt og der er etableret udsugning fra puslerum, toiletter og garderober.

Anlægget er sikret mod brand- og røgspredning med lovpligtig brandautomatik i henhold til gældende standarder.

SORI’s ydelser

For Solrød Kommune har Ingeniørfirmaet SORI været ingeniørrådgiver i forbindelse med projektet, hvor der skulle etableres ny mekanisk ventilation og CTS (Central Tilstandskontrol og Styring) i Birkebo Børnehave.

Vores ingeniørrådgivning har omfattet indledende projektforslag med budget og projektering af ventilation med efterfølgende tilsyn.