Projektnavn
Ny Hollænderskolen
Projektadresse

Hollændervej 3
1855 Frederiksberg

Samlet areal
1.124 m²
Projektperiode
Maj 2019 - August 2019
Bygherre
Frederiksberg Kommune
Vores ydelser
  • Projektering
  • Projektledelse
  • Tilsyn

Ny Hollænderskolen

Vi har bistået med indledende løsningsforslag, komplet projektering, projektledelse og efterfølgende tilsyn i forbindelse med gamle ventilationsanlæg på Ny Hollænderskolen på Frederiksberg. De eksisterende ventilationsanlæg fra 1983 blev udskiftet til to nye anlæg med varmegenvinding og elvarmeflader.

Fra konstant til behovsstyret luftskifte på Ny Hollænderskole

Ny Hollænderskolen i Frederiksberg Kommune er fra 1899, og har et samlet etageareal på 1.124 m² fordelt fra kælder til 4. sal.

Skolens eksisterende ventilationsanlæg var fra 1983 og ydede et konstant luftskifte (CAV) i ejendommens arbejds- og undervisningslokaler.

De gamle aggregater blev demonteret og bortskaffet til fordel for to nye aggregater med roterende varmegenvindig og elvarmeflader.

Det eksisterende kanalsystem blev bevaret og i forbindelse med projektet, renset. Afslutningsvist blev der udført en komplet indregulering af armaturer, spjæld og aggregater for skolens ventilationsanlæg.

SORI’s ydelser

Ingeniørfirmaet SORI har været rådgiver for Frederiksberg Kommune i forbindelse med udskiftning af to ventilationsaggregatet på Ny Hollænderskolen.

Rådgivningen har omfattet indledende løsningsforslag og komplet projektering med efterfølgende tilsyn og projektledelse.