Projektnavn
Ny Hollænder SFO, Palæet
Projektadresse

Hortensiavej 3
1856 Frederiksberg C

Samlet areal
2.062 m²
Projektperiode
Bygherre
Frederiksberg Kommune
Vores ydelser
  • Projektering

Ny Hollænder SFO, Palæet

Dårligt indeklima, luftkvalitet og varme var grunde nok til at Frederiksberg Kommune havde brug for rådgivning til Ny Hollænder SFO, Palæet. Som underrådgiver for Arkitektur Lab projekterede vi et nyt ventilationsanlæg, der betjener undervisningslokaler, faglokaler og kontorer.

Dårligt indeklima og luftkvalitet er fortid på Ny Hollænder SFO, Palæet

For Frederiksberg Kommune har Ingeniørfirmaet SORI været underrådgiver for Arkitekturlab. Projektet har omhandlet Ny Hollænder SFO, Palæet, som har haft problemer med dårligt indeklima, luftkvalitet og varme. Problematikkerne har kommunen valgt at tilvejebringe med et nyt ventilationsanlæg til institutionen.

Vi har projekteret et nyt ventilationsanlæg for hele ejendommen. Anlægget betjener undervisningslokaler, faglokaler og kontorer, og er placeret i bygningens kælder, hvor der er etableret et nyt ventilationsrum.

Det nye balancerede ventilationsanlæg er udført med varmegenvinding. Luftskiftet i institutionens basislokaler er variabelt (VAV), hvor det i de øvrige lokaler er konstant (CAV).

Anlægget fik etableret CTS til styring og overvågning af ventilationen inklusiv rumsensorer med CO2- og temperatur-indikatorer, i hver VAV-zone.

SORI’s ydelser

Som underrådgiver for Arkitekturlab har Ingeniørfirmaet SORI haft ansvaret for projektering af et nyt mekanisk, balanceret ventilationsanlæg til Ny Hollænder SFO, Palæet.