Projektnavn
Skolen ved Grundtvigsvej, Hoppeloppen
Projektadresse

Grundtvigsvej 9-11,
1864 Frederiksberg

Samlet areal
To undervisningslokaler
Projektperiode
September 2019 - December 2019
Bygherre
Frederiksberg Kommune
Vores ydelser
  • Projektering

Skolen ved Grundtvigsvej, Hoppeloppen

I Frederiksberg kommune ligger skolen, Hoppeloppen, der i forbindelse med planændringer omdannede et aktivitetsrum til to nye klasselokaler. Vi har stået for rådgivning om korrekt dimensionering af det samlede ventilationsanlæg i forbindelse med etablering af nye klasselokaler.

Nye klasselokaler med decentral ventilation

For Skolen ved Grundtvigsvej, Hoppeloppen, er der på øverste etage foretaget planændringer og i den forbindelse blevet indrettet to nye klasselokaler, hvor der før var ét stort aktivitetsrum. Til de nye undervisningslokaler skulle der etableres ny ventilation. Ingeniørfirmaet SORI har været rådgiver i forbindelse med projektet, og har etableret decentral ventilation for de nye lokaler.

Vi har i alt opført tre nye vægmonterede anlæg for den decentrale ventilation til lokalerne. De tre anlæg er fordelt med ét i det mindste klasselokale og to styk i det største.

SORI’s ydelser

Ingeniørfirmaet SORI har været rådgiver for Frederiksberg Kommune i forbindelse med etablering decentral ventilation til nye klasselokaler.

Rådgivningen har omhandlet dimensionering af det samlede ventilationsanlæg, herunder ventilations-aggregater, kanalsystem, armaturer, lyd mv.