Projektnavn
Skolen ved Bülowsvej
Projektadresse

Fuglevangsvej 5
1962 Frederiksberg

Samlet areal
2.352 m²
Projektperiode
2018 - 2019
Bygherre
Frederiksberg Kommune
Vores ydelser
  • Totalrådgiver, arkitekt og ingeniørfag

Skolen ved Bülowsvej

Bygningen fra 1884, der huser Skolen ved Bülowsvej oplevede forringet indeklima, luftkvalitet og varme. Efter indledende projektforslag, komplet projektering og tilsyn blev der etableret balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding og variabelt luftskifte, der betjener undervisningslokaler, faglokaler og kontorer.

Etablering af balanceret mekanisk ventilation på Skolen ved Bülowsvej

Den treetagers røde murstens bygning på Fuglevangsvej danner rammerne for undervisningen på Skolen ved Bülowsvej.

Oprindeligt er byggeriet fra 1884 og der er efterfølgende etableret mekanisk ventilation.

Efter et påbud har der skulle etableres nyt ventilationsanlæg for bygningen, primært tiltænkt undervisningslokalerne. Dette med henblik på at afhjælpe det forringede indeklima, luftkvalitet og varme.

Der er for Skolen ved Bülowsvej etableret balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding og variabelt luftskifte. Anlægget betjener her undervisningslokaler, faglokaler og kontorer.  Eksisterende lodrette murede ventilationskanaler er renset og genanvendt til hhv. indblæsning og udsugning fra de forskellige etager. Der er kun udført nye kanaler i det nødvendige omfang.

SORI’s ydelser

For Frederiksberg Kommune har vi været totalrådgiver i forbindelse med projektet, hvor der skulle etableres ventilation, CTS og ny belysning til 23 undervisningslokaler, i den over 100 år gamle ejendom på Fuglevangsvej 5.

Rådgivningen har omfattet udarbejdelse af indledende projektforslag inklusiv budget, samlet komplet projekter og efterfølgende tilsyn.