Projektnavn
Skolen ved Søerne
Projektadresse

Niels Ebbesens Vej 10
1911 Frederiksberg

Samlet areal
-
Projektperiode
Juli 2019 – September 2019
Bygherre
Frederiksberg Kommune
Vores ydelser
  • Registrering
  • Projektering
  • Projektledelse og tilsyn

Skolen ved Søerne

Vi har planlagt og gennemført et hovedprojekt vedrørende udskiftning af ventilationsanlæg og renovering af tre varmecentraler med fokus på energioptimering, minimering af driftsomkostninger og længere levetid for Frederiksberg Kommunes ejendom, Skolen Ved Søerne.

Nye ventilationsaggregater og renoverede varmecentraler

De eksisterende aggregater med tilhørende automatik er demonteret og bortskaffet, og to nye aggregater med integreret automatik og elvarmeflader er etableret.


De to nye anlæg er dimensioneret således at hvert anlæg betjener ét omklædningsrum med tilhørende toilet og læreromklædning. Indblæsningen er udført som opblandingsventilation, med armaturer i loft ved omklædning, og udsugningen er udført som armaturer i loft over brusere.

De tre varmecentraler er placeret i tre forskellige bygninger; to på Niels Ebbesensvej og en på Filippavej. Her er blandt andet foretaget udskiftning af varmeveksler, reguleringsventil og en række andre komponenter.

Generelt er komponenter tilsluttet eksisterende CTS-anlæg.

SORI’s ydelser

For Frederiksberg Kommune har Ingeniørfirmaet SORI været rådgiver i forbindelse med udskiftning af to ventilationsaggregater samt renovering af tre varmecentraler for Skolen ved Søerne.

Rådgivningen har omfattet indledende projektering, projektledelse samt efterfølgende tilsyn.