Projektnavn
Solbjerg Parkkirkegård
Projektadresse

Roskildevej 54a
2000 Frederiksberg

Samlet areal
ca. 780 m²
Projektperiode
2020 - 2021
Bygherre
Frederiksberg Kommune
Vores ydelser
  • Projektering
  • Tilsyn

Solbjerg Parkkirkegård

Vi har ageret rådgivende ingeniører i forbindelse med udskiftning af to oliefyr til etablering af luft til vand varmepumper. Der blev tilmed udarbejdet beregninger på energibesparelser. Ved at skifte gamle oliefyr til luft til vand varmepumper, var der økonomiske og miljømæssige fordele at hente.

Vores ingeniørrådgivning løste problem med dårlig opvarmning

Solbjerg Parkkirkegård ligger på Frederiksberg, og rummer blandt andet et kapel og en bygning til opmagasinering, Materialgården.

Kapellet er en enetagers rød murstensbygning, hvis radiatorer blev forsynet med varme af et oliefyr placeret i jord.

Materialgården var på samme vis delvist opvarmet fra kælder til 1. sal, mens resten af bygningen, som anvendes til opmagasinering af materiel, forblev uopvarmet.

Den eksisterende varmeforsyning til begge bygninger blev udskiftet fra oliefyr til et luft til vand varmepumpeanlæg. Grundet anlæggets laverer temperatursæt, medførtes en forringelse af de eksisterende radiatorers ydelse, hvorfor samtlige radiatorer i begge bygninger måtte udskiftes.

SORI’s ydelser

Ingeniørfirmaet SORI har for Frederiksberg Kommune ageret rådgivende ingeniør i forbindelse med udskiftning af den eksisterende varmeforsyning til nyt luft til vand varmepumpeanlæg på Solbjerg Parkkirkegård.